Misiyamız :

Ölkənin keyfiyyətli toxumlarının istehsalı və satışı ilə paralel olaraq kənd təsərrüfatının davamlı inkişafını təmin edilməsi.

ATA’nın fəaliyyəti nədən ibarətdir?

 1. Üzvlər üçün tədbirlərin keçirilməsi :
 2. Üzvlər arasında texniki və bazar ilə əlaqəli məlumatların yayılmasını tərtib edir.
 3. Tələblərin və potensialların uyğunlaşdırılması, materialların hazırlanması, resursların səfərbər edilməsi vasitəsilə təlim kurslarının inkişafına kömək edir.
 4. Toxum ilə əlaqəli digər regional və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə saxlayır.
 5. Bölgədə toxum və toxumla bağlı məsələlərə dair qaydaların yaxşılaşdırılması üçün vəzifə sənədləri hazırlayır.
 6. Assosiasiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün tələb oluna biləcək digər fəaliyyətlərlə məşğul olunur.
 7. Assosiasiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün tələb oluna biləcək digər fəaliyyətlərlə məşğul olunur.

Bizim məqsədlərimiz

 1. ATA üzvlərinin toxum sektorunun performansının artırılması problemləri ilə bağlı onların ehtiyaclarına, mövqelərinə və təkliflərinə xitab etmək üçün Azərbaycan Toxumçuluq Forumu kimi regional forumlar təşkil etmək və bunun davamlı olmasından əmin olmaq.
 2. Bölgədə bitki istehsalının yaxşılaşdırılması üçün toxum sənayesinin inkişafını təşviq etmək və keyfiyyətli toxumdan istifadəni yaymaq
 3. Üzvlər  arasında texniki və biznes əməkdaşlığını stimullaşdırmaq. Toxumçuluq fəaliyyətinin bütün istiqamətləri üzrə ATA üzvləri arasında məlumat və təcrübə paylaşımını təmin etmək.
 4. SAA üzvlərinin maraqlarını regional və beynəlxalq səviyyədə təmsil etmək. Oxşar fəaliyyətlərlə məşğul olan digər müvafiq təşkilatlarla əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirmək.
 5. Bölgədə Toxum Asosiyasiyalarının qurulmasına kömək olmaq və inkişafına dəstək vermək.
 6. Karantin və digər ticarət məsələləri daxil olmaqla, regional toxum sənayesi ilə bağlı məsələlərə toxunan müxtəlif tədbirlər vasitəsilə, toxumların və əkin materiallarının beynəlxalq hərəkatı və marketinqini asanlaşdırmaq.
 7. Toxum və toxumla bağlı məsələlərdə beynəlxalq standartlara uyğun tənzimləyici prosedurların aparılmasını təmin etmək.
 8. Toxumlar , bitki sortları və digər əlaqədar texnologiyalar üçün intellektual mülkiyyət hüquqlarının yaradılması və qorunmasını təşviq etmək.