•  

    Xırdalan şəhəri, Səməd Vurğun küç.7, Dövlət Aqrar İnkişaf İdarəsi (Abşeron K/T idarəsi)

BİTKİ XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ MÜDAFİƏSİ

Bir bitki ilə bir ziyanverici arasındakı əlaqələr çox mürəkkəbdir. Bir bitki xəstəliyinə səbəb olan xəstəliyin ətraf mühit şəraitinə, orqanizmin özünün xüsusiyyətlərinə və özünü müdafiə etmək üçün bitki potensialından asılıdır. Toxum növündəki növlər özlərini müdafiə etmək qabiliyyətində fərqlənə bilərlər. Müxtəlif iqlim şəraitində eyni bitki ilə zərərverici arasındakı qarşılıqlı təsir müxtəlif nəticələrə səbəb ola bilər.

Patogenlər yeni biotiplər yaradaraq, irqlər və ya patogenlərin orijinal formasından asılı olmayaraq bitkilərin zədələnməsinə səbəb ola bilirlər. Dözümlülük bitki növünün müəyyən bir ətraf mühit şəraitində və patogen təzyiq altında həssas bitki növlərinə nisbətdə müəyyən bir patogenin inkişafı və inkişafını məhdudlaşdırma qabiliyyətidir. Dözümlü növlər ağır xəstəlik təzyiqi altında bəzi xəstəlik simptomlarını ala və ya zədələnə bilirlər.