Toxumun müalicə bioloji, fiziki və kimyəvi maddələrin tətbiqidir və sağlam bitkilərin qorunması və sağlamlaşdırılması üçün toxuma tətbiq olunan üsullardır.

İstehsalın optimallaşdırılması elit genetikası və bitki zərərvericiləri və xəstəliklərdən qorunması ilə başlayır. Bu, bəzən toxum ziyanvericiləri və xəstəliyə qarşı dayanıqlı növlər tərəfindən həyata keçirilir və beləliklə də məhsulu özünün artım dövrləri vasitəsilə qoruyur.

Ancaq tək toxum yetişdirmə fermerlərin qarşılaşdıqları bütün agronomik problemləri həll edə bilməz, yəni əkinçiliyin qorunması üçün bitki yetişdirilməsi sahəsində yaxşı iadarəetməyə ehtiyac duyulur.

Bitki mühafizəsi məhsullar məhsulun böyüməsi zamanı və ya toxuma əlavə edilərək tətbiq oluna bilər. Toxumun müalicəsi sağlam bitkilərin yaradılması və yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Məhsulları birbaşa toxuma tətbiq etmək, yayılmış bitki mühafizəsi üsullarından daha əhəmiyyətlidir.

İstehsalçı təlimatlarına uyğun olaraq məhsulların tətbiq edilməsi və məhsulun istifadəsi dövrünün hər mərhələsində yaxşı idarəetmə təcrübələrini tətbiq etmək olduqca vacibdir.